Exhibition Untitled TZT036
 solo expositie
Herman van de PollTZT-feestje  / TZT-party
zaterdag  11 mei / Saturday May 11th
17 - 19 uur
 
 

 

 
 

Herman van de Poll (NL 1952) is oorspronkelijk opgeleid als graficus. Na diverse opleidingen onder andere Minerva in Groningen, is hij zich gaan concentreren op het schilderen. Herman maakt voornamelijk composities met mathematische vormen gebaseerd op de chaostheorie. In zijn huidige serie geoChao laat hij driehoeken en cirkels weg en richt zich op de vierkanten en de verhoudingen tussen de vierkanten.

Bij zijn werk gaat het er om hoe de vierkanten zich verhouden ten opzichte van elkaar qua formaat en kleur: “Ik streef ernaar om dit zo onvoorspelbaar mogelijk te laten verlopen”. Als basis neemt hij woorden. Met de lettergrepen of de letters gaat hij aan de slag. Elke letter van het alfabet krijgt een eigen, willekeurige, kleur. Het zo ontstane kleurenalfabet gebruikt hij voor woordzoekers, kruiswoordraadsels en andere puzzels. Zo maakt hij een compositie waar hij zelf weinig invloed op heeft.


Herman van de Poll (NL 1952) was originally trained as a graphic artist.After several courses include Academy Minerva in Groningen, he concentrated on his paintings.Herman is makes mainly compositions with mathematical forms based on chaos theory.In his current series geoChao he leaves triangles and circles away and focuses on the squares and the relationships between the squares.

In his work it is about how the squares relate to each other in size and color: "I strive to make it as unpredictable as possible."As a basis uses words.With the syllables or letters he gets to work.Each letter of the alphabet has its own, random color.The resulting color alphabet he uses for crosswords and other puzzles.So he makes a composition which he himself has little influence on.Het programmaboekje van Bos Fine Art is uit. Het is te verkrijgen in onze galerie op de Korte Vijverberg Den Haag of bij onze Pop Up locatie Portofino op de 50 56th St Manhattan New York. Ook de deelnemende kunstenaars hebben exemplaren om te verspreiden.

Er is ook een digitale variant: Programmaboekje Bos Fine Art 2019
 

 

 

 

We verheugen ons op uw komst!

 
 
 

Newsflash

L02 015 Folder NY 02

EXHIBITION UNTITLED New York
Start 28 Februari / February 28th
Opening February 28th 5 / 8 pm

Lees meer...

Selected for you

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag

Openingstijden Den Haag

donderdag t/m zondag 12.00 tot 18.00 uur
Thursday - Sunday 12 pm - 6 pm

Andere tijden op afspraak

Galerie New York / Portofino
50 W 56th St #2A
New York City, NY 10019 USA

Monday     11am - 8.30pm
Tue - Fri       9am - 8.30pm
Saturday      9am - 5.30pm
Sunday      12pm - 5.30pm

 

 


facebook  twitter png

info@bosfineart.com
Paul Essens      +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

IBAN NL65TRIO0390907413
BIC TRIONL2U               
KvK 64943151
BTW NL855913976B01