Avatar

Kees de Kloet

Details
Kunstenaar / Artist
Kees de Kloet
Techniek / Technics
Schilderijen / Paintings, Beelden en sculpturen / Sculptures, Wandreliëfs en -objecten / Wallobjects, Mixed media
Info / Description

Wat Kees de Kloet (NL, 1940) boeit is een harmonie van tegendelen: de spanning tussen systeem en emotie, lichtheid en zwaarte, beweging en rust, donkerte en licht, kracht en kwetsbaarheid, materie en ruimte, traditie en vernieuwing. Het werk kenmerkt zich door een zekere stoerheid en aardsheid, voortkomend uit het gebruik van architectonische vormen en eenvoud van het materiaal. Er is geen bron waaruit hij put. Wel zijn er raakvlakken, is er sprake van herkenning en bevestiging. In Romaanse architectuur bijvoorbeeld herkent hij de sobere eenvoud, het stevig op deze aarde staan, de paradox van zware materie en transcendente ruimte en licht. In de muziek van Bach ervaart hij het ruimtelijke, tijdloze, een doorgaande kracht. Bach gaat in zijn fuga’s zeer systematisch, formeel en didactisch te werk. Dat sluit niet uit dat zijn werk regelrecht toegang heeft tot ons gevoel. Steve Reich, Philip Glass, Simeon ten Holt: componisten die volgens eenvoudige herhalingsprincipes heel heldere en gelaagde muziek maken, ook weer die doorgaande energie.

In het werk zit geen boodschap. Zijn werk heeft niet die strekking. Misschien heeft het wel een werking. Het is het kunstwerk zelf dat tot stand komt en bewerkt wordt en dat zelf aan het werk is en iets bewerkt. Het is een kwestie van werkelijkheid. Deze werkelijkheid is geen statisch, bewegingloos gegeven, maar is een gebeuren. Dit wordt niet door hem uitgebeeld of bedacht, het wordt daarentegen voltrokken. Het tweedimensionale werk, zwart of wit, gaat altijd over licht. Zwart op zwart. Zwart op wit. Wit op wit. Absorberend en reflecterend. Zwijgend zwart, krachtig. Stil wit, kwetsbaar. Zwart en wit zijn niet zozeer de afwezigheid van kleur. Het licht en de omgeving scheppen de kleuren die voortdurend veranderen, afhankelijk van de lichtval, het moment van de dag, het standpunt van de kijker, de ruimte, de materie.

 

Summary Kees de Kloet

What Kees de Kloet (NL, 1940) fascinates is a harmony of opposites: the tension between system and emotion, lightness and heaviness, movement and rest, darkness and light, strength and vulnerability, matter and space, tradition and innovation. The work is characterized by a certain toughness and earthiness, arising from the use of architectural forms and simplicity of the material. There is no source from which he draws. However, there are similarities, there is recognition and affirmation. In Romanesque architecture per example, he recognizes the austere simplicity, it stands firmly on this earth, the paradox of heavy matter and transcendent space and light. In Bach's music, he experiences the spatial, timeless, a main force. Bach is in his fugues very systematicly, formal and didactical. That does not preclude that his works has direct right access to our feelings. Steve Reich, Philip Glass, Simeon ten Holt: composers who make it very clear, layered music by simple repetition principles, again the main energy. 

The work has no message. It is the work itself which is created and edited and which itself is working and slightly edited. The two-dimensional work, black or white, it is about light. Black on black. Black on white. White on white. Absorbent and reflective. Silent black, powerful. Still white, vulnerable. Black and white are not so much the absence of color. The light and the surroundings create the colors constantly changing, depending on the lighting, time of day, the position of the viewer, space and matter.

 

Zusammenfassung Kees de Kloet 

Was Kees de Kloet (NL, 1940) fasziniert ist eine Harmonie der Gegensätze: die Spannung zwischen System und Emotion, Leichtigkeit und Schwere, Bewegung und Ruhe, Dunkelheit und Licht, Kraft und Verletzlichkeit, Materie und Raum, Tradition und Innovation. Die Arbeit wird von einer gewissen Robustheit und Erdgebundenheit, die aus dem Gebrauch von architektonischen Formen und die Einfachheit des Materials entstehen, gekennzeichnet. Es gibt keine Quelle die er heranzieht. Wohl aber gibt es Berührungspunkte, ist von Wiedererkennung und Bestätigung die Rede. In der romanischen Architektur beispielsweise  erkennt er die schlichte Einfachheit, das fest auf dieser Erde stehen, das Paradox von schwerer Materie und transzendentem Raum und Licht. In Bachs Musik erlebt er die Räumlichkeit, Zeitlosigkeit und eine andauernde Kraft. Bach geht in seinen Fugen sehr systematisch, formal und didaktisch vor. Das schliesst aber nicht aus, dass seine Arbeiten direkt unsere Gefühle berühren.

Die Arbeiten vermitteln keine Botschaft, dienen auch nicht diesen Zweck. Vielleicht haben sie wohl eine Wirkung. Es sind die Kunstwerke selbst die entstehen und bearbeitet werden und selbst arbeiten und etwas bearbeiten. Es ist eine Frage der Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit  ist keine statische, bewegungslose Gegebenheit, aber ist ein Geschehen. Dieses wird  nicht von ihm dargestellt oder erfunden, es wird hingegen vollzogen. Die zweidimensionalen Arbeiten, schwarz oder weiss, handeln immer vom Licht. Schwarz auf Schwarz. Schwarz auf Weiss. Weiss auf Weiss. Absorbierend und reflektierend. Schweigendes Schwarz, stark. Stilles Weiss, verletzlich. Schwarz und Weiss sind nicht so sehr die Abwesenheit von Farbe. Das Licht und die Umgebung schaffen die Farben die ständig ändern, abhängig vom  Lichteinfall, der Tageszeit, des Standortes des Betrachters, des Raum und der Materie. 

Opleiding:

o.m.
Koninklijke Academie v. Beeldende Kunsten te Den Haag.
Ruimtelijk vormen bij Carel Visser.
Tot 1993 docent kunstonderwijs te Amsterdam.
Vanaf 1990 intensivering beeldend werken.
Woont en werkt in Almere.

 

 Exposities

Franeker Museum Koopmanshuis
Hilversum GSA
Bergen Museum Kranenburgh
Lelystad

Provinciehuis Lelystad

Bos fine Art

's-Hertogenbosch Het Kruithuis
Groningen Galerie Naber, regelmatig solo’s
Chaos in Groningen (Naber)
Gallery Art Show (Naber 2x)
Den Haag Galerie Buddenbrooks, solo
Galerie Kadans / (Buddenbrooks) (3x)
Holland Art Fair (Kadans)
Ministerie VWS
Amsterdam Galerie Geurs
Kunst Rai (Naber 2x) 
Galerie Vromans
Pilat & Pilat (2x solo)
Utrecht

Domkerk (hedendaagse kerkelijke kunst)
Pax Christi, kapel Stiltecentrum

Bos Fine Art

Hengelo Art Twenthe (Naber)
Leeuwarden Stadskantoor
Galerie Vromans
Grote Kerk
Zwolle Galerie Delfiform (2x)
Soest Galerie De Steenlinde (3x)
Ameland Kunstmaand Ameland (galerie Dit Eiland)
Berkel en Rodenrijs Gemeentehuis (solo)
Uithoorn Fort aan de Drecht
Delfgouw Beelden in de herfst
Woudrichem Stadsgalerie
Delft De Sigarenfabriek (2x)
Baarle Nassau Galerie De Verbeelding
Grave Stichting Kunst in het Kerkje
Haarlem Galerie grafiker (2x solo)
Wassenaar Galerie WVBK

Total number of images: 10

Looking back and Going on
 • Looking back and Going on
 • Techniek: schilderij/collage
 • Materiaal: Gemengde techniek op paneel
 • Formaat: 30 x 90 cm
 • Prijs €: 750
Looking back and Going on
 • Looking back and Going on
 • Techniek: schilderij/collage
 • Materiaal: Gemengde techniek op paneel
 • Formaat: 30 x 90 cm
 • Prijs €: 750
Looking back and Going on
 • Looking back and Going on
 • Techniek: schilderij/collage
 • Materiaal: Gemengde techniek op paneel
 • Formaat: 30 x 90 cm
 • Prijs €: 750
Looking back and Going on
 • Looking back and Going on
 • Techniek: schilderij/collage
 • Materiaal: Gemengde techniek op paneel
 • Formaat: 30 x 90 cm
 • Prijs €: 750
Looking back and Going on
 • Looking back and Going on
 • Techniek: schilderij/collage
 • Materiaal: Gemengde techniek op paneel
 • Formaat: 30 x 90 cm
 • Prijs €: 750
Looking back and Going on
 • Looking back and Going on
 • Techniek: schilderij/collage
 • Materiaal: Gemengde techniek op paneel
 • Formaat: 30 x 90 cm
 • Prijs €: 750
Triptiek
 • Triptiek
 • Techniek: schilderij/collage
 • Materiaal: Gemengde techniek op paneel
 • Formaat: 140 x 90 cm
 • Prijs €: 2.500
Schijven
 • Schijven
 • Techniek: Beeldhouwerk
 • Materiaal: Cortenstaal
 • Formaat: Diameter 70 cm
 • Prijs €: 1.250
Schijven
 • Schijven
 • Techniek: Beeldhouwerk
 • Materiaal: Aluminium, alkydlak
 • Formaat: Diameter 70 cm
 • Prijs €: 1.500
Schijven
 • Schijven
 • Techniek: Beeldhouwerk
 • Materiaal: Cortenstaal
 • Formaat: Diameter 70 cm
 • Prijs €: 1.250

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag

Openingstijden Den Haag
donderdag t/m zondag 12.00 tot 18.00 uur
Thursday - Sunday 12 pm - 6 pm

Andere tijden op afspraak

Galerie New York / Portofino
50 W 56th St #2A
New York City, NY 10019 USA

Monday     11am - 8.30pm
Tue - Fri       9am - 8.30pm
Saturday      9am - 5.30pm
Sunday      12pm - 5.30pm

 

 


facebook  twitter png

info@bosfineart.com
Paul Essens      +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

IBAN NL65TRIO0390907413
BIC TRIONL2U               
KvK 64943151
BTW NL855913976B01