Avatar

Nelleke Hulsen

Details
Kunstenaar / Artist
NellekeHulsen
Techniek / Technics
Schilderijen / Paintings, Wandreliƫfs en -objecten / Wallobjects, Mixed media
Info / Description


Fiber Art

Al mijn leven lang woon ik in Nederland vlak bij de zee. Ik groeide op in de jaren vijftig en zestig in een creatief en cultureel milieu. Het is een optimistische tijd waarin de idealen van licht, lucht en ruimte zijn intrede doen in de architectuur en ook in het interieur bij ons thuis. Het zijn jaren van een sterk toenemende aandacht voor esthetiek, vormgeving en design. Dit alles raakt me diep en heeft me voor een groot deel gevormd.

Na een studie Pedagogiek en een docentenopleiding Textiele Werkvormen, heb ik Kunstgeschiedenis gestudeerd aan de universiteit van Leiden (Bachelor of Arts).

Ik denk en werk in het gebied voorbij taal, voorbij woorden.
Mijn werken willen geen verhalen vertellen en zijn geen vormen van expressie; ze zijn vooral beeldend en formeel bedoeld. In tegenstelling tot het intuïtieve, het emotionele spreek ik liever de meer rationele kant van mijzelf aan. Orde scheppen, het overbodige weglaten, esthetiek en planning zijn belangrijke elementen in mijn werk. Het lijkt een vorm van overleven in een wereld van chaos en emotie.

Ik houd van het samengaan van kunst en techniek, waarbij de bijdragen van zowel de techniek als de vormgeving beide een gelijkwaardig aandeel hebben en samen een geheel gaan vormen.
In mijn werk maak ik gebruik van vezels of textiel als materiaal, maar ook de techniek van het weven in wisselwerking met de vorm kan een belangrijk uitgangspunt zijn; de zachtheid van textiel, die in combinatie met de strenge geometrische vormen en de geordendheid van de techniek een geheel gaan vormen.
Ik zoek naar een combinatie waarbij het gebruik van de gekozen techniek onontbeerlijk is. Bij mijn huidige werken weef ik meerdere lagen stof tegelijkertijd; deze lagen kruisen elkaar en zijn met elkaar verbonden. Zo ontstaan er vormen en wisselingen die enkel in deze techniek te verwezenlijken zijn. Aan de hand van een zelfontwikkelde techniek is het mogelijk om in de lagen te snijden; deze insnijdingen geven het werk ruimtelijkheid, maar ook wordt door het insnijden de volgende laag zichtbaar die vervolgens meedoet in het ontwerp.

www.nellekehulsen.nl

 

Summary Nelleke Hulsen

Fiber Art

I’ve lived in the Netherlands all my live, near the seaside. I grew up during the fifties and sixties in a creative and cultural environment. Those were the optimistic times when the ideals of light, air and space made its debut in architecture and interior design at home. These are the years of rapidly growing attention to aesthetics, layout and design. All this touches me deeply and has largely shaped me to who I am today.

Education: Bachelor in textile techniques (Teacher).
Bachelor of Arts (Art History) at the University of Leiden.

I think and work in an area beyond language, beyond words.
My work doesn’t need to tell stories and isn’t some form of expression; it’s mainly intended to be a visual formality. In contrast to the intuitive, the emotional, I prefer to address the more rational side of myself. Create order, omit the superfluous, aesthetics and planning are key elements in my work. It seems like a form of survival in a world of chaos and emotion.

I love the combination of art and technology, where contributions of both technology and design have an equal share and together form a whole.
In my work I use fibres or textile for material, but also the technique of weaving interacting with shape can be an important starting point; the softness of the textile, which in combination with the strict geometric shapes and the uniformity of the art, form a whole.
I look for a combination in which the use of the technique is essential. My current works feature multiple layers of weaved fabric at the same time; these layers cross each other and are connected to each other. This creates specific forms and variations which can be accomplished only by using this technique. On the basis of a self-developed technique, it is possible to cut into the layers; these incisions give the work spaciousness, but by cutting into the piece, the next layer will become visible which then also participates in the design.

www.nellekehulsen.nl

 

 

 

Total number of images: 9

Theta Rhythm
 • Theta Rhythm
 • Techniek: handweven, snijden
 • Materiaal: katoen, acrylverf
 • Formaat: 240x70 cm (per raamwerk)
Recursief
 • Recursief
 • Formaat: 91 x 68 cm
Serie X
 • Serie X
 • Formaat: 33 x 33 cm
Grijs-wit
 • Grijs-wit
 • Formaat: 33 x 33 cm
Grijs
 • Grijs
 • Formaat: 32 x 32 cm
Chi - zwart
 • Chi - zwart
 • Formaat: 36,5 x 36,5 cm
detail Chi zwart
 • detail Chi zwart
detail Chi 6
 • detail Chi 6
detail Chi 5
 • detail Chi 5

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag

Openingstijden Den Haag

Donderdag t/m zondag 12:00 tot 18:00 uur
Andere tijden op afspraak


Galerie New York / Portofino
50 W 56th St #2A
New York, NY 10019
USA

Start medio april 2018

 


facebook  twitter png

info@bosfineart.com
Paul Essens      +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos   +31(0)6 1648 4645

IBAN NL65TRIO0390907413
BIC TRIONL2U               

KvK 64943151
BTW NL855913976B01